1970

ПОЉА БР. 139
година XVI
april 1970.

Ликовни лајтмотив