1976

ПОЉА БР. 213
година XXI
novembar 1976.

Ликовни лајтмотив