1987

ПОЉА БР. 337
година XXXIII
mart 1987.

Ликовни лајтмотив