2001

ПОЉА БР. 418
година XLVI
oktobar-novembar 2001.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ovog broja su fotografije satova iz kolekcije g. Milana Mirića.