1958

ПОЉА БР. 33
година IV
1958.

Ликовни лајтмотив