1961

ПОЉА БР. 56
година VII
novembar 1961.

Ликовни лајтмотив