1970

ПОЉА БР. 143
година XVI
avgust 1970.

Ликовни лајтмотив