1972

ПОЉА БР. 161/162
година XVIII
avgust 1972.

Ликовни лајтмотив