1977

ПОЉА БР. 225
година XXIII
novembar 1977.

Ликовни лајтмотив