Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Jovan Vilovac
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
9951
9951

237

godina XXIV
broj 237
novembar 1978.