1978

ПОЉА БР. 237
година XXIV
novembar 1978.

Ликовни лајтмотив