1985

ПОЉА БР. 318
година XXXI
avgust 1985.

Ликовни лајтмотив

VREME I PROSTOR