2007

ПОЉА БР. 443
година LII
januar-februar 2007.

Ликовни лајтмотив

LIKOVNI LAJTMOTIV OVE SVESKE SU RADOVI SA 35. NOVOSADSKOG SALONA