2007

ПОЉА БР. 443
година LII
januar-februar 2007.

Ликовни лајтмотив

LIKOVNI LAJTMOTIV OVE SVESKE SU RADOVI SA 35. NOVOSADSKOG SALONA

VRT


L I C E


L O Z I N K A


I L U M I N A C I J E


G L A S O V I


ZLATNA GREDA


RED VOŽNJE


SVETLA KOMORA