1975

ПОЉА БР. 192
година XXI
februar 1975.

Ликовни лајтмотив