1976

ПОЉА БР. 205
година XXI
mart 1976.

Ликовни лајтмотив