1977

ПОЉА БР. 216
година XXIII
februar 1977.

Ликовни лајтмотив