Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
10670
10670

242

godina XXV
broj 242
april 1979.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Refik Ličina: SKICASlavoljub Cvetković: OSNIVANJE KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJEDanilo Kecić: RADNIČKI POKRET U VOJVODINI I KONGRES UJEDINJENJAKarolj Jung: KAO ŠTO ČOVEK; Jovan Dunđin: NAPOSLETKU BESANICEMilan Damnjanović: VOLTEROVO SHVATANJE ISTORIJERadomir Ivanović: PESNIČKA SLIKAPetar Milosavljević: DEDINČEVA PESMA "MOLI PLAMEN GOLUBOVE"Slavko Gordić: ARHAJSKO I MODERNO U UZAJAMNOM OGLEDALU (O "Kukuti" Gojka Đoga)Milan Komnenić: DNOSlavko Almažan: LIMAN IIIIštvan Domonkoš: AUTOPORTRET S NOVELOMDragi Bugarčić: KIŠATRI ČILEANSKA PESNIKA: Fernando Lamberg: GOSPOĐE I GOSPODA; Efrain Barkero: NASLEĐENI MED; Horhe Teiljer: ZLATNO DOBASead Begović: DVE PESME; Budimir Žižović: GDJE SU ZLATNE RIBICE; Zoran M. Mandić: PET PESAMADamnjan Antonijević: ŽIVETI NESLOBODU (pripovedačka proza A. Tišme)Paljo Bohuš: ANĐEO; Andrej Živor: PESME; Nedeljko Terzić: TRI PESMEEkehard Maj: KONKRETNA POEZIJA U JAPANU: EKSPERIMENTI SA SLIKOVNIM PISMOMPavao Brajša: SAMOUPRAVNI IDENTITET MLADOG ČOVJEKASlaven Radovanović: HABIL ULCINJANINJovica Aćin (Vaso Milinčević: TRAGOM NAŠE BAŠTINE)Branko Maleš (Zdravko Krstanović: KUĆA)Zdravko Krstanović (Dragan Aleksić: DADA TANK)Momčilo Paraušić (Vojislav Despotov: TRENING POEZIJE)KRITIČKI IMENIK: Sava Stepanov (Miloš Arsić: VIZUELNI TRAGOVI); Dejan Tadić: POHVALA JOVANU STERIJI POPOVIĆU; Ivan J. Bošković (Veseljko Vidović: RASAP SUNCA)Dražen Mazur: DVE PESME; Ileana Ursu: VEŠTINA VEŠTICE; Srboljub Ilić: ODJEK