2001

ПОЉА БР. 415
година XLVI
januar-februar 2001.

Ликовни лајтмотив

Svi likovni prikazi u ovom broju citirani su prema knjizi: David Pierce, James Joyce's Ireland, Yale University Press New Haven and London 1992.

ZLATNA GREDA: Kraj priče


GLASOVI


LICE: Jovica Aćin


GLASOVI


LOZINKA: Danilov


ILUMINACIJE


POLIS: Početak priče