2006

ПОЉА БР. 441
година LI
septembar-oktobar 2006.

Ликовни лајтмотив

LIKOVNI LAJTMOTIV OVE SVESKE SU KOLAŽI MAJE ERDELjANIN