2007

ПОЉА БР. 446
година LII
jul-avgust 2007.

Ликовни лајтмотив

LIKOVNI LAJTMOTIV OVE SVESKE SU SLIKE I KOLAŽI MAJE JOCKOV-MILEUSNIĆ