2021

ПОЉА БР. 532
година LXVI
новембар–децембар 2021.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Радови са „Зимске продајне изложбе" одржане у Малом ликовном салону 14. 12. 2021 – 27. 1. 2022. На насловној страни: ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ, „Жмурке", 2021, комбинована техника на папиру, 40 x 70 cm

ГЛАСОВИ


ВРТ: ТЕФТЕРИ – ФЕЉТОН (5. ДЕО)


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ИМЕ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО