2004

ПОЉА БР. 430
година XLIX
oktobar-novembar 2004.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske predstavljaju ruke, mali bezumni bogovi, ta bezglava savršenstva.