2022

ПОЉА БР. 536
година LXVII
јул–август 2022.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Међународни фестивал савремене уметности Дунавски дијалози 2022. На корицама: Cristian Răduță (Румунија), 100 songs for 9 lives / 100 песама за 9 живота, 2022, смола, картон, метал, цртежи. Фотографије: Марија Црвени Зечевић, Душка Миладиновић и Владимир Величковић.

ГЛАСОВИ


ВРТ: ЕН СЕКСТОН


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО