1972

ПОЉА БР. 166
година XVIII
decembar 1972.

Ликовни лајтмотив