1974

ПОЉА БР. 181
година XX
mart 1974.

Ликовни лајтмотив