1977

ПОЉА БР. 218
година XXIII
april 1977.

Ликовни лајтмотив