1978

ПОЉА БР. 229
година XXIV
mart 1978.

Ликовни лајтмотив