Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Jovan Vilovac
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
9926
9926

231

godina XXIV
broj 231
maj 1978.