1979

ПОЉА БР. 241
година XXV
mart 1979.

Ликовни лајтмотив