Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
11081
11081

249

godina XXV
broj 249
novembar 1979.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Joan Flora: MEDICINSKI POMOĆNIKPredrag Matvejević: ZA JEDNU POETIKU DOGAĐAJAVojislav Maksimović: KRITIČKI O KNJIŽEVNOJ KRITICISlavko Gordić: KRITIČAR KAO ZAKONODAVAC (o ikonoborcima i ikonobraniteljima Nikole Koljevića)Božica Jelušić: TRI SONETAOdisej Eliti: TELO LETAKsenija Maricki Gađanski: PESNIČKO LEONOVANJE ODISEJA ELITIJADamnjan Antonijević: ESTETSKI DIGNITET REČIMiodrag Racković: DAFINA, BOSILJAK I UKRASNO CVEĆEBranko Maširević: DVE PESMEIvan Jelinčić Merlin: DEVET ZAPISA O SREĆI; Ilean Ursu: MOŽDA SUTRA; Andrej Jelić Mariokov: OVAKO NEIZRECIV; Ranko Igrić: LOŠE MI SE PIŠELjupčo Siljanovski: STO U UGLU; Borislav Milić: TRI PESME; Antun Šimunić: NIKAD NEĆURene Pasron: POETIKA I PRIRODAJulijan Tamaš: KNJIŽEVNOST RUSINSKOG JEZIKA U KONTEKSTU JUGOSLOVENSKIH KNJIŽEVNOSTIDrago Brajt: PREVODILAČKA PRAKSA IZMEĐU TEORIJE I KRITIKEMilan Uzelac: PRISEĆANJAPavao Brajša: ISADORA I BENNETTGordana Tripković: SEN-SIMONOV POKUŠAJ ZASNIVANJA NAUKE O DRUŠTVU, ODREĐIVANJE NJENOG PREDMETA, METODA I MESTA U SISTEMU NAUKAFočo Salih: MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE I KOLEKTIVNO RUKOVOĐENJEZdravko Krstanović (Mirko Tomasević: PREPJEVI IZ ROMANSKE LIRIKE)Vojislav Sekelj (Biljana Jovanović: PADA AVALA)Aleksandar Jerković (Miodrag Vuković: KRUG. SOBA)Žarko Aćimović (Dušan Kostić: POSTOJBINA MASLINE)Selimir Radulović (Sinan Gudžević: GRAĐA ZA PRIPOVETKE)Tomislav Dretar (Husein Dervišević: KAD ME UZME LUDA RIMA)Slobodan Jovanović (Ranko Radović: ŽIVI PROSTOR)Sava Stepanov: LIKOVNI NOTESVele Smilevski: ZAPISI