Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković, Đorđe Pisarev i Slobodan Radošević; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
15403
15403

326

godina XXXII
broj 326
april 1986.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Miroslav Antić: IZDAJSTVO LIRIKEOBLIKOVANJE NEIZVESNOG (hagiografija sa M. Antićem)Milorad Belančić: PSIHOANALIZA I/ILI DOVRŠAVANJE NATURALIZMASead Alić: ISKUSTVO I VRIJEME (uz Benjaminovu interpretaciju Prousta i Baudelairea)Vladimir Burič: OD ČEGA JE SLOBODAN SLOBODAN STIHVladimir Burič: VREME ČITANJA STIHOVAAleš Debeljak: TEORIJA HAGIOGRAFIJE (prilog za poetiku Tomaža Šalamuna)Branimir Donat: ZAMKE ISTRAŽIVANJAFilip Mire: MARKIZA SE VRATILA U POMOĆOHRABRENA NEKREATIVNOST (razgovor sa Ratkom Božovićem)Vladimir Štambuk: SOCIJETET - OSNOVA MIKROELEKTRONSKE REVOLUCIJEMiroljub Radojković: MEĐUNARODNO KOMUNICIRANJEBojan Jovanović: POETIKA KULINARSKOG TROUGLAVera Vučkovački: SIKHIZAMSaša Radonjić: ŽILET U USTIMAJožica Čertov: PESME; Milan Mrdalj: SVAKODNEVNE PESME; Nenad Jovićević: POTILJAK ŽIVOTA; Bojana Stojanović: DIJAMANTI/SPECTRUM; Boris Kulenović: KUĆNI DUHOVI; Srboljub Ilić: SREDIŠTEPetre M. Andreevski: VELIKI LOV I POJAVA SKAKAVACA. SMRT VRATIKE ČAVKOROVSKESlavoljub Marković: GRADIVOMikloš Hubai: DNEVNIK BEZ MENE (III)Ješa Denegri: JAPANSKA GRUPA GUTAIBorislav Anđelić: FEST '86.Radmila Gikić: JUBILEJ MATICE SRPSKEDunja Jutronić-Tihomirović (Rosalind Coward i John Ellis: JEZIK I MATERIJALIZAM); Zlatko Kramarić (Žerar Ženet: FIGURE)Dobrivoje Stanojević (Svetislav Basara: PEKING BY NIGHT); Zoran Đerić (Tatjana Lukić: ŠTA ŠUTIM) UDOLI PLAČEVNA NAŠEG KNJIŽESTVA (Nenad Grujičić: VRVEŽ)Milan Dunđerski: IGRE ČARANJA