Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković, Đorđe Pisarev i Slobodan Radošević; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
15437
15437

327

godina XXXII
broj 327
maj 1986.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Džefri d' sen Krua: KLASA, U MARKSOVOM SHVATANJU ISTORIJE ANTIKE I MODERNOG DOBADžon E. Remer: EKSPLOATACIJA, KLASA I SVOJINSKI ODNOSIViljem Šou: MARKSIZAM, REVOLUCIJA I RACIONALNOSTPRAMAC I KRMA ISTE LAĐE (razgovor sa Vesnom Krmpotić)Vesna Krmpotić: ORFELIJABranimir Donat: PJESNIK KAO MISTAGOGAntun Šoljan: U STALNOM POVRATKU; Miodrag Pavlović: JEDNO PISMOAlen Ginzberg: DRUGE PESME; NIKOGA NE ZANIMA KNJIŽEVNOST, VEŠTINA; TEMATIKA - AKTIVNOST UMA; PISMO GREGORI KORSOU; O SUDIONICIMA BIT POKRETAZATOČENICI (razgovor sa Dušanom Kecmanovićem)Milan Damnjanović: ESTETIKA-LIKOVNA UMETNOST-PSIHIJATRIJAVolfgang Ešker: PESMEAleš Debeljak: DO POSLEDNJEG DAHAVera Vučkovački: INDIJSKI SIMBOLIZAMAleksandar Bošković: QUETZALCOATL-KUKULCAN-PALEULEUKANGStevan Vrebalov: POVRATAK; Gordana Petrović: JURIŠ NOĆI; Mita Golić: LEPOTA NEIZGOVORENA; Boris Biletić: MREŽA TEKSTA; Goran Stanković: NESKRIVENA ŠAKA; Petar Teofilović: TRAŽIM RAZONODUUrs Dürmüler: SOCIOLINGVISTIČKI ASPEKTI ZIDNIH NATPISA SPREJOM (GRAFITI)Branko Petrović: FLAUTA OD KIČME... ODA RADOSTIZorica Bobić (Ratka Mladić: KULTURNA MAŠINA)Zoran Subotički o REČNIKU KNJIŽEVNIH TERMINADragana Bošković (Radoslav Lazić: DRAMSKA REŽIJA)Branko Anđić (Horhe Luis Borhes: PROZA, POEZIJA ESEJ)Zoran Đerić (Jovica Aćin: KLJUČEVI)Donis Poniž (Franci Zagoričnik: NIHILIZAM JE HUMANIZAM); Dragan Grbić: MUSEUMMilan Jesih: DESET PESAMAKatica Ćulavkova: MEMORIJA: STRAH