Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Direktor Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković, Đorđe Pisarev i Slobodan Radošević; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
4810
4810

334

godina XXXII
broj 334
decembar 1986.

GDE JE ŠTA
ESEJI, PISMA
Sreten Marić: ALFRED VEBER - JEDNO SHVATANJE ISTORIJE KULTUREEmil Sioran: MIRČE ELIJADE (vežbe divljenja, eseji i portreti)Emil Sioran: PISMO FERNANDU SAVATERUIZ PASTERNAKOVE PORODIČNE PREPISKE (Olga Flajdenberg - Boris Pasternak)
PROZA
Dževad Karahasan: ISPOVEDANJE STIDAZoran Đerić: SESTRA LORDA BAJRONA
POEZIJA
Marina Cvetajeva: PUSTOLOVINA (u pet slika)Jovanka Nikolić: HAY?!; Hristo Petreski: NEPRAVILNE PESME; Saša Radonjić: SPISAK ONOGA; Dušan Patić: PLATILAME; Zvonimir Njaradi: OPSEDNUTOST SENKAMA; Meta Kušar: POŽUDE JEZERA; Nataša Milić: OPSESIJA; Nebojša Simin: IGRE
RAZGOVORI
Mirko Zurovac: TAJNA UMJETNOSTI
DRUGA ZNANJA: STARE CIVILIZACIJE
Aleksandar Bošković: ZNAČENJE MAJANSKIH MITOVANigel Dejvis: TOLTEČKA ERA Rudolf van Zantvijak: PRINCIPI ORGANIZACIJE KOD MEŠIKA (uvod u studiju o sistemu astečkog unutrašnjeg ustrojstva)MIT O ROĐENJU UICILOPOČTLIJA
ANTROPOLOŠKE TEME (V)
Bojan Jovanović: JUNGOVO TUMAČENJE BAJKI
NOVE KNJIGE
Simon Grabovac (o knjizi „Drugi proces“, Elijas Kaneti)Vojislav Karanović (o knjizi „Svedočanstvo poezije“, Česlav Miloš)Nebojša Kuzmanović (o knjizi „Umijeće ljubavi“, Erich Fromm)Zilhad Ključanin (o knjizi „Sveto i profano“, Mirča Elijade)Dragan Simeunović (o knjizi „Humanizam i teror“, Moris Merlo Ponti)Miroljub Radojković (o knjizi „Igre društvenog komuniciranja“, Emil Vlajki)Ljubiša Despotović (o knjizi „Sport bez igre“, Dragan Koković)Tvrtko Kulenović (o knjizi „Skretnice“, Jasmina Musabegović)Laslo L. Blašković (o knjizi „Motiv genoveve“, Tonko Maroević)Tomislav Marjan Bilosnić (o knjizi „Produžiti život“, Giacomo Scotti)Pismo Zorana Vukovića (odgovor na kritiku Dušana Patića)