2022

ПОЉА БР. 534
година LXVI
март-април 2022.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: 59. Бијенале у Венецији На насловној страни: Владимир Николић, ХОД СА ВОДОМ, рад у павиљону Србије

ГЛАСОВИ


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ИМЕ: ДЕЈАН ВУКИЋЕВИЋ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО