1967

ПОЉА БР. 103
година XIII
mart 1967.

Ликовни лајтмотив