1976

ПОЉА БР. 214
година XXI
decembar 1976.

Ликовни лајтмотив