1977

ПОЉА БР. 226
година XXIII
decembar 1977.

Ликовни лајтмотив