Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Jovan Vilovac
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
9165
9165

234/235

godina XXIV
broj 234/235
avgust-septembar 1978.