Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
10866
10866

244/245

godina XXV
broj 244/245
jun-jul 1979.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Laslo Vegel: MORALNA AUTONOMIJA KRITIČARANikola Milošević: SLEDBENIK BOGA DIONISA (Bulatovićev HEROJ NA MAGARCU)Milan Damnjanović: UNIVERZALNI CRTEŽ; Živorad Đorđević: JEDNA OD NJEGOVIH SMRTI; Dušan Lazičić: OPSTAJU LI UZDANICESrba Ignjatović: GOVOR BEZ "MONOTONOG ŠUMA", NOVI NIVO PESMEIZBOR IZ SAVREMENE KNJIŽEVNOSTI U MAĐARSKOJ: Đerđ Petri: ŠETNJA OKO JEDNE KUĆE; Akoš Fodor: POHVALA PREDMETA; Sabolč Varadi: STOLICE NAD DUNAVOM; Irena Kiš: PREŽIVELI; Mikloš Vereš: POSLEDNJE MUZIKE; Atila Benko: BR.; Peter Nadaš: OPASKE; Đerđ Špiro: SVADBA; Ferenc Temeši: 1715.Marija Šimoković: FOTOGRAF; Gordana Nedić: MASLAČAK I HOĆU NEĆUŽeljko Falout: GODIŠNJA DOBA; Jasna Melvinger: KONAČNOST, POVRŠINA; Božidar Vujić: SAN; Niko Topić: CRVENA NIT; Ivan Negrišorac: JAMSKI KOPMišel Fuko: VELIKI STRAHA. A. Potebnja: IRONIJADušan Pajin: KAMENI CVET KAO SIMBOL NADILAŽENJAJože Pogačnik: TIPOLOGIJA STARIJIH RAZDOBLJA U JUŽNOSLOVENSKIM KNJIŽEVNOSTIMADragan Koković: KULTURA KAO NAČIN ŽIVOTASlobodan Sv. Miletić: OSLOBAĐANJE STERIJINOG POZORJA '79?Goran Tribuson: NIKOLAS, PROKLETA HISTORIJASlobodan Bilkić: KAMENČIĆJeša Denegri: UMETNOST I PRIRODA ILI PRIRODA UMETNOSTIVladimir Kopicl (Nenad Grujičić: MATERNJI JEZIK)Selimir Radulović (Miloš Komadina: OBIČNO JUTRO)Denis Poniž (France Pibernik: IZMEĐU TRADICIJE I AVANGARDE)Bojan Jovanović (Margaret Mid: SAZREVANJE NA SAMOI)Zdravko Krstanović: FLUID, PRAH; Trifun Dimić: THEM KAJ PHIREL MUNGRRO G'NDO; Radomir Rajković: ČETIRI PESME