2010

ПОЉА БР. 462
година LV
mart–april 2010.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su performansi Andreja Tišme. Na naslovnoj stranici je rad pod nazivom „Ljubav”.

G L A S O V I


V R T: DAN I NOĆ (priredio Jovica Aćin)


I L U M I N A C I J E


ZLATNA GREDA


RED VOŽNJE


D O Z I V I


DUPLO DNO


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО