2010

ПОЉА БР. 464
година LV
jul–avgust 2010.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi Danila Vuksanovića.

G L A S O V I


V R T: OULIPO – RADIONICA POTENCIJALNE KNJIŽEVNOSTI (priredio Bojan Savić Ostojić)


I M E: SLOBODAN TIŠMA


ZLATNA GREDA


I L U M I N A C I J E


L I C E: SAMJUEL BEKET


D O Z I V I


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО