2023

ПОЉА БР. 543
година LXVIII
септембар–октобар 2023.

Ликовни лајтмотив

Изложба „На путевима српске уметности 1923–2023” одржана од 30. септембра до 30. октобра 2023. године у Креативном дистрикту, Нови Сад. На корицама: Тијана Јеврић, 2022, “Registered”, фото: Владимир Величковић.

ГЛАСОВИ


ДОЗИВИ


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО