1967

ПОЉА БР. 112
година XIII
decembar 1967.

Ликовни лајтмотив