1976

ПОЉА БР. 210/211
година XXI
avgust-septembar 1976.

Ликовни лајтмотив