Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
10706
10706

243

godina XXV
broj 243
maj 1979.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Ranko Risojević: DVE PESMEDanilo Kecić: MAĐARSKA SOVJETSKA REPUBLIKA I RADNIŠTVO VOJVODINERale Nišavić: SUNCE U PRSTENULjubivoje Cerović: REVOLUCIONARNI OMLADINSKI POKRET U VOJVODINIMile Miladinović: SSO KAO ORGANIZATOR SOCIJALISTIČKE DRUŠTVENE AKCIJE MLADIHRadoslav Milenković: ODLOMAK IZ DNEVNIKADunja Tihomirović: ODNOS RITUALNOG I RETORIČKOG U DJELIMA KENNETHA BURKEAVilijem Karlos Vilijems: PESMEFerenc Bodrogvari: O ODREĐENOSTI POTREBA I OSPOLJENJAMilenko Perović: BELEŠKE O MALOGRAĐANSKOM UKUSU Srbo Ivanovski: POSEZANJE ZA ČUDESNIM; Bećir Musliu: DVE PESMEMiroljub Radojković: U POTRAZI ZA SLOBODNIM VREMENOMMomčilo Paraušić: TRI PESME; Milan Kleč: LOVAC; Nenad Grujičić: SNIJEG PADAIštvan Erši: DVA DOGAĐAJA IZ MITA O AJNŠTAJNUFridrih Niče: GRČKA MUZIČKA DRAMAPol Riker: ZLI BOG I "TRAGIČNA" VIZIJA EGZISTENCIJEJure Detela: KRITERIJUM ROĐENJABranko Andrić: RUČAK U PLANINARSKOM DOMUDušan Sabo: PEVANJE BRANKOANDRIČEVSKO - NEVIDLJIVA OČIGLEDNOSTMarijan Nakić: POHLEPNO LJETO; Dušan Kresović: NASLUĆENA; Tatjana Cvejin: DVE PESMEMihailo Harpanj: 3 GODINA SLOVAČKE KNJIŽEVNOSTI U ČASOPISU "NOVI ŽIVOT"Vuk Milatović (Miroslav Maksimović: PESME)Mirjana Jocić (Joshue Fishman: SOCIOLOGIJA JEZIKA)Bojan Jovanović (Džems Frejzer: ZLATNA GRANA)Milan Drča: SEĆANJA KOMESARA I ZAMENIKA KOMESARA VOJVOĐANSKIH BRIGADA (I, II)Jovan Delić: KRITIČKI IMENIKĐurđe Sudarski Red: SAVEZ; Milenko Fržović: PUN MESEC