Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
16018
16018

357

godina XXXIV
broj 357
novembar 1988.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Alek Vukadinović: PONOĆNA BROJANICAMiroljub Radojković: UNIVERZITET XXI VEKA - POVRATAK U PROŠLOST?STRANA KNJIŽEVNA KRITIKA O "HAZARSKOM REČNIKU" MILORADA PAVIĆAĐula Iješ: KARAVAN DUHATRAGANJE ZA SUŠTINOM POSTOJANJA (razgovor sa Alekom Vukadinovićem)Žak Lakan: SEMINAR O "UKRADENOM PISMU" (I)Norman N. Holand: HERMIJIN SANŠošana Felman: OKRETAJ INTERPRETATIVNOG ZAVRTNJAPredrag Marković: NOVI OKRETAJ ZAVRTNJASvetislav Jovanov: BUĐENJE MAJKROSOFTA HOLMSAMadelon Golke: "MAČEM SAM TVOJU RUKU PROSIO": ŠEKSPIROVA TRAGIČNA PARADIGMASVI ČEKAJU NA TEBE, poezija (Zoran Đerić, Zoran Pešić Sigma, Bojan Petrović, Vojislav Karanović, Dragan Grbić, Martin Brebuđila, Jan Salčak, Dušan Patić, Tibor Bada, Zoran Đurić, Aleksandar Carić, Srđan Dragojević, Aleksandar Ljubiša, Saša Radonjić, Dragiša Bojivić, Stojan Janković, Dragica Stojanović, Oto Horvat, Laslo Blašković, Goran Kostrović, Danijela Bojović)Miljurko Vukadinović: PREDGOVOR ZA NEKOLIKO (NE)PROČITANIH GENERACIJABojana Stojanović: ZUPANOVO "PUTOVANJE NA KRAJ PROLEĆA" ILI ČITANJE KRUGAZoltan Šebek: UMETNOST KLOŠARA; Marija Jakim: MILICA STOJADINOVIĆ SRPKINJA U POHODU MARIJE JAKIMJan Mekjuen: UTEHA STRANACA (X)Miroljub Stojanović: NEVINI ČAROBNJACI (na marginama novog indijskog filma)Bojan Jovanović: MEDIJ ŠTRAFTEVladimir Momčilović: RELIGIJE PROŠLOSTI (Aleksandar Bošković: MAJANSKA RELIGIJA)Vladan Panković: ARS MATEMATICAE (NOVIJA FILOZOFIJA MATEMATIKE, zbornik radova)Milovan Tatarin: ZAŠTO JE SNIJEG PRLJAV? (Pavao Pavličić: RAKOVA DJECA)Nenad Šaponja: ILUZIJA NEMOGUĆEG U MOGUĆEM (Sreten Ugričić: NEPONOVLJIVO, NEPONOVLJIVO)Vladimir Garjanski: INSTRUKTOR LETENJA