2020

ПОЉА БР. 526
година LXV
новембар–децембар 2020.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: 65. Годишња изложба чланова СУЛУВ, одржана у Малом ликовном салону и галерији СУЛУВ 21. 12. 2020 – 15. 1. 2021. На насловној страни: Драгутин Јегдић, Swimming pool, дигитална слика

ГЛАСОВИ


ВРТ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ЛИЦЕ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО