Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Boško Ivkov
Redakcija: Mihailo Harpanj, Zoran Stojanović, Ištvan Domonkoš, Slobodan Tišma, Vladimir Stanić; Vladimir Nikolić (tehnički urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
7864
7864

170

godina XIX
broj 170
april 1973.