1985

ПОЉА БР. 319
година XXXI
septembar 1985.

Ликовни лајтмотив