2021

ПОЉА БР. 527
година LXV
јануар–фебруар 2021.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Изложба „Матрица. Монологија Данила Вуксановића”, одржана у Галерији Матице српске 24. 10. 2020 – 4. 4. 2021. На насловној страни: Данило Вуксановић, „Десет музејских речи”, део поставке са изложбе

ГЛАСОВИ


ТАЈНИ ВРТ


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ИМЕ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО