Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: direktor Jovan Vilovac
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
6888
6888

230

godina XXIV
broj 230
april 1978.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Momčilo Paraušić: ŠTA STAVLJAM U MAŠINU; Nenad Grujičić: NAIZUSTUMETNOST, DRUŠTVO/TEKST (preveo sa slovenačkog Pavle Rak)Milan Kangrga: ANTI-METAFIZIČKI KARAKTER LJUBAVI (uz Hegelovo razmatranje odnosa ljubavi i braka)Branko Čegec: DVE PESME; Zoran Vuković: ČETIRI PESMEVass Eva: IGRA III; Milosav V. R. Jovanović: PESNIK NEMA NIŠTA PROTIVAhneta Bučko: ŽUTA PTICA; Predrag Vrabec: GRAĐEVINAĐorđe Sudarski Red: PAUKBožidar Milidragović: ZNOJ SENKESveta Lukić: FOHTOVA I NAŠA ESTETIKASlavko Gordić: KA OTKROVENJU ČOVEKOVE SITUACIJEVićazoslav Hronjec: GLEDATI DOK NE IŠČEZNU OČI (Pesnički počeci Miroslava Dudoka)Miroslav Dudok: SVETLOSNI UDARAdam Puslojić: BRATSTVO ZMIJE I DIMNOG OGLEDALA: LJUBIŠA JOCIĆ, PESNIK ITD.; POMALO THE MYSTIC SPIRAL; Ljubiša Jocić: PESMERafael Alberti: IZBOR IZ POEZIJEMilorad Grujić: TEKST ZA UTVRĐIVANJE TRUDNOĆE LIČNE ISTINESaša Meršinjak: NA KRAJU BIJAŠE RIJEČNikola Strajnić: SJENOVITI BLISTAJ RIJEČIDragan Koković: KVALITET ŽIVOTA - NOSTALGIJA ZA PROŠLOŠĆU ILI OPOMENA PRED BUDUĆNOŠĆUVladimir Kopicl: PAN PANKDenis Poniž (Dimitrij Rupel: PORODIČNA VEZA)Zora Stojanović (Mile Stojić: LIJER, JEZIK PRAŠINE)Miroljub Joković (Milisav Savić: MLADIĆ IZ RAŠKE)Ivko Jovanović (Damnjan Antonijević: OPISOM IZNUTRA)Zvonimir Kostić (Petar Džadžić: PROSTORI SREĆE U DELU MILOŠA CRNJANSKOG)Nada Pinterić (Marin Carić: OTOK)Andrej Tišma: LIKOVNI NOTESRadivoj Šajtinac: DVE PESME; Miljurko Vukadinović: CARINSKA KONTROLA